May 23, 2024
โรคซึมเศร้า

3 ปัจจัยเสี่ยงที่อาจพาให้คุณเป็นโรคซึมเศร้า

โรคซึมเศร้า

โรคซึมเศร้าถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัญหาสำคัญที่คนไทยต้องเผชิญกันเป็นจำนวนมาก เพราะต่อให้คุณมีสุขภาพดีสร้างได้ แต่ก็ยังเสี่ยงต่อการเผชิญโรคซึมเศร้าได้มาก ถ้าเกิดปัจจัยเสี่ยงดังต่อไปนี้

1.พันธุกรรม

โรคซึมเศร้าสามารถส่งต่อได้จากทางพันธุกรรม แม้จะมีสุขภาพดีสร้างได้ แต่ถ้าคนในครอบครัวมีปัญหาโรคซึมเศร้ามาอยู่แล้วหรือมีภาวะความเครียดสูง เป็นคนคิดมาก วิตกกังวลง่าย จะยิ่งส่งผลให้สายเลือดเดียวกันต้องเผชิญกับปัญหาโรคซึมเศร้าได้มากกว่าคนทั่วไปถึง 2 เท่า

2.สภาพแวดล้อม

สภาพแวดล้อมและการเลี้ยงดู เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้คนยุคนี้เสี่ยงต่อปัญหาโรคซึมเศร้าได้ง่าย โดยเฉพาะครอบครัวที่เลี้ยงลูกมาแบบกดดัน ดุด่า มีการใช้คำพูดเพื่อทำร้ายจิตใจ รวมไปถึงการทำโทษที่รุนแรงอยู่เสมอ ทั้งยังอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม เสพสื่อโซเชียลที่มีแต่ข่าวร้ายมากเกินไป จะยิ่งทำให้เกิดอาการสะสมที่เร่งให้เป็นโรคซึมเศร้าได้ง่ายเลยทีเดียว

3.การเผชิญกับเหตุการณ์เลวร้าย

การเผชิญกับเหตุการณ์เลวร้ายในอดีตที่ทำให้ต้องจดจำไปอีกยาวนาน จะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดโรคซึมเศร้าได้ง่าย ยิ่งถ้าผสมกับสารเคมีภายในสมองที่ไม่สมดุล จะยิ่งเร่งให้อาการหนักมากขึ้น ซึ่งถ้าเคยเผชิญกับความรู้สึกย่ำแย่จนถึงขั้นคิดฆ่าตัวตายหรือเกิดอาการช็อคมาก่อน การเป็นโรคซึมเศร้าจะยิ่งเกิดขึ้นได้ง่าย

ถ้าคุณต้องการหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงทั้ง 3 ข้อนี้ พร้อมทำให้สุขภาพดีสร้างได้ คุณควรดูแลความคิดและจิตใจของตัวเองให้มาก ถ้าเป็นคนที่มีความตึงเครียดสูงอยู่ตลอดเวลา ควรหาวิธีผ่อนคลายให้ได้มากที่สุด แต่ถ้ารู้สึกไม่ไหวไม่ควรฝืนและควรรีบพบแพทย์ทันที เพื่อได้รับการรักษาอย่างถูกต้องต่อไป