June 13, 2024
มีลูกยาก

4 เทคนิคเสริมสุขภาพคู่รัก ลดเสี่ยงมีลูกยาก

มีลูกยาก

หลังการแต่งงานหรือการตกลงที่จะใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน หนึ่งในเป้าหมายของคู่รัก คือ การสร้างครอบครัวอย่างมีความสุข แต่บางครอบครัวกลับต้องพบกับปัญหามีลูกยาก แม้ว่าคุณทั้งคู่จะมีสุขภาพดีสร้างได้ แต่กลับมีปัญหาความเสี่ยงต่อการมีลูกที่ยากกว่าคนทั่วไปได้เช่นกัน ดังนั้นขอแนะนำ 4 เทคนิคเสริมสุขภาพคู่รัก เพื่อลดความเสี่ยงมีลูกยาก ดังนี้

1.บำรุงสุขภาพ

บำรุงสุขภาพของทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชายให้มีความแข็งแรงอยู่เสมอ ด้วยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ มีคุณค่าสารอาหารครบถ้วน หลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูงและอาหารที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย รวมไปถึงการใช้อาหารเสริมที่จะช่วยบำรุงเรื่องของฮอร์โมน เพื่อทำให้โอกาสของการมีลูกเพิ่มมากขึ้น

2.รักษาความแข็งแรง

สุขภาพร่างกายที่มีความแข็งแรงจำเป็นอย่างมาก เพราะบางคู่รักอาจจะแต่งงานพร้อมสร้างครอบครัวในช่วงวัย 30 ปีขึ้นไป ที่จะอยู่ในช่วงวัยคนทำงาน ซึ่งคนในวัยนี้ร่างกายมักจะเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว จึงควรออกกำลังกายและดูแลสุขภาพให้มีความแข็งแรงอยู่เสมอ เพื่อทำให้โอกาสของการมีลูกสูงขึ้น

3.ลดทุกพฤติกรรมทำลายสุขภาพ

พฤติกรรมทำลายสุขภาพ เช่น การสูบบุหรี่, การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์, การพักผ่อนน้อย, มีความเครียดสูง, การดื่มกาแฟต่อเนื่อง และการอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ดี มีสารเคมีปนเปื้อนจำนวนมาก ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้การมีลูกยากมากขึ้น

4.ปรึกษาแพทย์

ถ้าลองมาเกือบทุกวิธีแล้วยังมีลูกยาก แนะนำการปรึกษาแพทย์เพื่อรับฟังคำแนะนำโดยตรง พร้อมการพูดถึงปัญหาที่ทำให้คุณมีลูกยาก ซึ่งแพทย์จะสามารถหาทางออกในเรื่องนี้ให้คุณได้แน่นอน

4 เทคนิคของการเสริมสุขภาพคู่รัก เพื่อลดความเสี่ยงการมีลูกยากนี้ จะเป็นตัวช่วยสำคัญที่ทำให้คุณได้สร้างครอบครัวอย่างมีความสุข ซึ่งสุขภาพดีสร้างได้จะเป็นตัวสำคัญที่ทำให้การมีลูกของคุณไม่ยุ่งยากอีกต่อไป ดังนั้นจึงควรดูแลสุขภาพและร่างกายของคุณให้แข็งแรงตั้งแต่ตอนนี้ เพื่อการสร้างครอบครัวที่มีความสุขในอนาคต