July 25, 2024

4 เทคนิคเสริมสุขภาพคู่รัก ลดเสี่ยงมีลูกยาก

หลังการแต่งงานหรือการตกลงที่จะใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน หนึ่งในเป้าหมายของคู่รัก คือ การสร้างครอบครัวอย่างมีความสุข แต่บางครอบครัวกลับต้องพบกับปัญหามีลูกยาก แม้ว่าคุณทั้งคู่จะมีสุขภาพดีสร้างได้ แต่กลับมีปัญหาความเสี่ยงต่อการมีลูกที่ยากกว่าคนทั่วไปได้เช่นกัน ดังนั้นขอแนะนำ 4 เทคนิคเสริมสุขภาพคู่รัก เพื่อลดความเสี่ยงมีลูกยาก ดังนี้ 1.บำรุงสุขภาพ บำรุงสุขภาพของทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชายให้มีความแข็งแรงอยู่เสมอ ด้วยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ มีคุณค่าสารอาหารครบถ้วน หลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูงและอาหารที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย รวมไปถึงการใช้อาหารเสริมที่จะช่วยบำรุงเรื่องของฮอร์โมน เพื่อทำให้โอกาสของการมีลูกเพิ่มมากขึ้น 2.รักษาความแข็งแรง สุขภาพร่างกายที่มีความแข็งแรงจำเป็นอย่างมาก เพราะบางคู่รักอาจจะแต่งงานพร้อมสร้างครอบครัวในช่วงวัย 30 ปีขึ้นไป ที่จะอยู่ในช่วงวัยคนทำงาน …