June 13, 2024

4 วิธีช่วยให้คุณผ่อนคลายลงอย่างรวดเร็ว เมื่อต้องเผชิญความเครียดสูง

ถ้าคุณต้องการทำให้สุขภาพดีสร้างได้และช่วยทำให้คุณรู้สึกผ่อนคลายลงอย่างรวดเร็ว เมื่อต้องเผชิญกับความเครียดสูงเป็นระยะเวลานานและต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาว ขอแนะนำ 4 วิธีดังต่อไปนี้ที่จะช่วยทำให้คุณระงับอารมณ์และเพิ่มความผ่อนคลายให้กับตัวเองได้เร็วมากขึ้น 1.จัดระเบียบการหายใจ เริ่มต้นจากการฝึกระเบียบการหายใจของตัวคุณเองใหม่ เมื่อคุณต้องเผชิญกับความเครียด อัตราการเต้นของหัวใจ จะเพิ่มสูงขึ้น ดังนั้นให้คุณตั้งสติแล้วหายใจเข้า-ออกลึก ๆ โดยให้ทำในลักษณะนี้ไปเรื่อย ๆ ประมาณ 5-10 นาที จะช่วยทำให้คุณใจเย็นลงได้อย่างรวดเร็ว ทั้งยังมีสติในการคิดแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้เร็วขึ้นอีกด้วย 2.ฝึกตัวเองให้มีสติเสมอ เมื่อมีเวลาว่างคุณควรฝึกตัวเองให้มีสติอยู่เสมอด้วยการนั่งสมาธิ เพราะการฝึกสมาธิจะช่วยทำให้คุณมีภาวะรู้ตัวเร็วมากขึ้น …