June 13, 2024

3 ปัจจัยเสี่ยงที่อาจพาให้คุณเป็นโรคซึมเศร้า

โรคซึมเศร้าถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัญหาสำคัญที่คนไทยต้องเผชิญกันเป็นจำนวนมาก เพราะต่อให้คุณมีสุขภาพดีสร้างได้ แต่ก็ยังเสี่ยงต่อการเผชิญโรคซึมเศร้าได้มาก ถ้าเกิดปัจจัยเสี่ยงดังต่อไปนี้ 1.พันธุกรรม โรคซึมเศร้าสามารถส่งต่อได้จากทางพันธุกรรม แม้จะมีสุขภาพดีสร้างได้ แต่ถ้าคนในครอบครัวมีปัญหาโรคซึมเศร้ามาอยู่แล้วหรือมีภาวะความเครียดสูง เป็นคนคิดมาก วิตกกังวลง่าย จะยิ่งส่งผลให้สายเลือดเดียวกันต้องเผชิญกับปัญหาโรคซึมเศร้าได้มากกว่าคนทั่วไปถึง 2 เท่า 2.สภาพแวดล้อม สภาพแวดล้อมและการเลี้ยงดู เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้คนยุคนี้เสี่ยงต่อปัญหาโรคซึมเศร้าได้ง่าย โดยเฉพาะครอบครัวที่เลี้ยงลูกมาแบบกดดัน ดุด่า มีการใช้คำพูดเพื่อทำร้ายจิตใจ รวมไปถึงการทำโทษที่รุนแรงอยู่เสมอ ทั้งยังอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม เสพสื่อโซเชียลที่มีแต่ข่าวร้ายมากเกินไป จะยิ่งทำให้เกิดอาการสะสมที่เร่งให้เป็นโรคซึมเศร้าได้ง่ายเลยทีเดียว 3.การเผชิญกับเหตุการณ์เลวร้าย การเผชิญกับเหตุการณ์เลวร้ายในอดีตที่ทำให้ต้องจดจำไปอีกยาวนาน …